THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT THÁNG 8/2018
12:40 - 15/08/2018
Trung tâm Sát hạch Tổng hợp - Viện Khoa học Công nghệ và Đào tạo - Trường Đại học Kiên Giang thông báo tổ chức thi Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Tháng 08/2018
Danh sách thí sinh dự thi CC CNTT ngày 29/09/2018
15:16 | 28/09/2018
Hội đồng thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản đợt thi ngày 29/09/2018 thông báo đến thí sinh dự thi.
Danh sách thí sinh dự thi CC CNTT cơ bản ngày 29/07/2018
09:50 | 27/07/2018
Hội đồng thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản đợt thi ngày 29/07/2018 thông báo đến thí sinh dự thi.
Thông báo tổ chức thi Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin Tháng 07/2018
15:24 | 21/06/2018
Trung tâm Sát hạch Tổng hợp - Viện Khoa học Công nghệ và Đào tạo - Trường Đại học Kiên Giang thông báo tổ chức thi Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Tháng 07/2018
Danh sách thí sinh dự thi CC CNTT ngày 10/06/2018
14:56 | 08/06/2018
Hội đồng thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản đợt thi ngày 10/06/2018 thông báo đến thí sinh dự thi.
Thông báo tổ chức thi Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin Tháng 06/2018
08:56 | 26/05/2018
Trung tâm Sát hạch Tổng hợp - Viện Khoa học Công nghệ và Đào tạo - Trường Đại học Kiên Giang thông báo tổ chức thi Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Tháng 06/2018
123
VIDEO - CLIP

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CAO - ĐẠI HỌC KIÊN GIANG
Địa chỉ: 320A Quốc lộ 61, Thị trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077.3614111
Email: vienkhcnc@vnkgu.edu.vn