Cơ cấu tổ chức

Viện Khoa học Công nghệ cao hiện có 9 cán bộ đảm nhiệm công tác văn phòng và nghiên cứu khoa học. 

ThS. Danh Sóc
 

Viện Trưởng

Email: dsoc@vnkgu.edu.vn

SĐT: 0168 228 8906

 
ThS. Nguyễn Văn Rạng
 

Phó Viện trưởng

Email:nvrang@vnkgu.edu.vn

SĐT: 0989 226 777

   
CN. Nguyễn Thị Út
 

Kế toán

Email:ntut@vnkgu.edu.vn

SĐT: 0947 044 088

   
KS. Trần Phúc Lộc
 

Chuyên viên

Email: tploc@vnkgu.edu.vn

SĐT: 0947 175 883

   
CN. Ngô Thị Cẩm Tú
 

Chuyên viên

Email: ntctu@vnkgu.edu.vn

SĐT: 0987 047 029

 

VIDEO - CLIP

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CAO - ĐẠI HỌC KIÊN GIANG
Địa chỉ: 320A Quốc lộ 61, Thị trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077.3614111
Email: vienkhcnc@vnkgu.edu.vn